Image Alt

Església Arxiprestal

Església Arxiprestal Ntra. Sra. dels Àngels

Declarada en 2006 Bé d’Interés Cultural, l’Església Arxiprestal Ntra. Sra. dels Àngels, és el monument més emblemàtic de Xelva i és considerada una de les millors obres del barroc valencià.

El temple, de dimensions catedralícies, es va començar en 1626, estenent-se la seua construcció durant huitanta anys.

La façana retaule, d’estil manierista, és una treball monumental de cadirat que alterna en els seus pisos els quatre ordres clàssics (dòric, jònic, corinti i compost).

S’atribueix a Joan Baptista Pérez Castiel l’exuberant decoració barroca interior, la gran cúpula de mitja taronja i el campanar considerat el primer del Barroc Valencià. Amb quasi 60m d’altura, aquesta torre culmina amb un original rellotge, de propietat municipal que assenyala les hores, dies de la setmana i el mes.