PR-CV 93

Pont de la Mozaira

Aquest sender de xicotet recorregut, marcat amb els colors groc i blanc, discorre entre els termes de Xelva i Tuéjar, travessant les dues poblacions i els meravellosos paisatges que el riu Xelva va deixant en el seu fluir entre elles.

1

Inici

Eixim de la Plaça Major de Xelva cap als barris medievals de Benacacira i la Cárcama. Arribem a la Placeta Vázquez i baixant cap a l'esquerra en el primer en creuament trobem els senyals per a desviar-nos a la dreta i eixir a través d'uns horts al Barranc de Cojanta fins a arribar al desviament situat en front d'unes naus. Estem en el camí antic que comunicava amb la población veïna, deixant a l'esquerra el Convent dels Franciscans, s. XV; orde establida en la nostra localitat des d'època medieval.
2

Pont de la Mozaira

Seguint els senyals arribem al majestuós pont medieval de la Mozaira. Des d'ací, a través d'un bell camí al costat del riu, arribarem, creuant la carretera, i vorejant la séquia Major, (antiga canalització romana pertanyent al conjunt de l'Aqüeducte de Penya Tallada), a la Font de Saz i al nucli urbà de Tuéjar. Eixint per l'Ermita de la Puríssima i ascendint per la via pecuària del camí de Tobos, ens trobarem amb la vila de Xelva al fons i unes curioses formacions rocoses de pedra “tosca” (formació geològica formada per la fossilització de restes vegetals a partir de la precipitació calcària de l'aigua).
3

Barranc de la Gitana - Xelva

Entre cultius i vorejant de nou el traçat de la séquia Major, creuem el Barranc de la Gitana i arribem al nucli urbà de Xelva, pel carrer Górgol, on es troba un altre dels nombrosos safaretjos públics que encara es conserven i s'utilitzen.
Fullet PR-CV 93 "La Mozaira"  

Veure en Google Maps

Codi QR PRV - 93 "La Mozaira". O veure ací