Image Alt

Palau Vescomtal

Palau Vescomtal

Palau de finals del s. XIV, on s’allotjava el Vescomte de Xelva, està declarat Bé d’Interés Cultural des de l’any 2006, juntament amb les restes de muralles medievals que formen part del Centre Històric de Xelva. Conté l’alcàsser almohade del s. XII, a partir del qual va evolucionar arquitectònicament l’edifici, arribant a presidir la Plaça Major. Recentment s’ha descobert una ocupació d’època ibèrica del s. IV a. de C., i s’ha constatat la ubicació en el s. XIII de la primera Església cristiana de Xelva entre elsmurs del castell.

L’edifici es troba en plena restauració. Només està obert durant esdeveniments puntuals que organitza l’Ajuntament de Xelva i/o la Fundació María Antonia Clavel.